dr. Michel Knoppel

Vastgoed als dienst

De transitie van vastgoed als product naar vastgoed als dienst is onomkeerbaar.

Het suboptimale gebruik van ruimte als maatschappelijk ongewenste trend, gecombineerd met de toenemende eisen van  gebruikers, dwingen ons na te denken over nieuwe gebruiksmodellen. Inmiddels kunnen we spreken van een overgang van het concept vastgoed als product, naar het concept vastgoed als dienst. Bij dat laatste stellen vastgoedeigenaren zich op als dienstverleners, waarbij zij het idee verlaten dat commercieel vastgoed niet meer is dan een product dat,  op gedeeld in ruimten, wordt verhuurd.

Met mijn fellowship wil ik bijdragen aan de vaardigheid van vastgoedprofessionals in te spelen op de onmiskenbaar veranderende gebruikerseisen.

Hierbij komen tal van subvragen aan bod. Hoe dient deze rol van vastgoedeigenaren vorm te krijgen? Welke implicaties heeft dit voor bestaande businessmodellen? Daar waar men erin slaagt meer aan de eisen van de gebruiker tegemoet te komen, wordt het wellicht mogelijk om een premium te realiseren. Daaruit ontstaat wederom een prangende vraag: Welke gevolgen heeft dit voor de waardering van het vastgoed?

Met mijn fellowship wil ik een breed netwerk creëren van verschillende actoren uit zowel de praktijk als theoretische hoek, binnen en rakend aan de REaaS-discipline. Dit netwerk wil ik  inzetten voor het ontwikkelen van kennis en het onderzoeken en uitdiepen van bovenstaande vraagstukken.

Het onderwijs aan de ASRE wil ik verder verrijken met de ontwikkeling van vak gericht op vastgoed als dienst, met duidelijke afstudeerthema’s getoetst aan actuele ontwikkelingen. Het doel is bij studenten affiniteit te wekken bij deze nieuwe ontwikkelingen die hen helpt in de besluitvorming binnen de  beroepspraktijk.

“De gebruiker wordt steeds veeleisender: hoelang houdt het traditioneel vastgoedmodel nog stand?”

Profiel

Knoppel promoveerde in 2020 op het onderwerp ‘Internationale Financiële Besmetting op de Huizenmarkt’ aan de Universiteit van Amsterdam. Voor dit onderzoek ontving hij een beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij is sinds 2018 docent aan de ASRE voor het vak Marktanalyse, waar hij de internationaal-economische en -financiële aspecten belicht van woningmarkten. Daarnaast is hij lid van de ASRE-opleidingscommissie. Extern is hij verbonden als docent aan de Hogeschool van Amsterdam.

Industry Seminar

Op 20 oktober 2023, organiseerde dr. Michel knoppel, een Industry Seminar met als onderwerp “Flexibele Kantoren”. Het doel van dit evenement was om een brug te slaan tussen de academische wereld en de praktijk, waarbij we dieper ingingen op de opkomende trend van servitization in de vastgoedsector. Het evenement bracht twee vooraanstaande experts samen, Ed Peelen – hoogleraar aan de UvA; en Michiel Biermans – director bij de International Workplace Group, om een veelzijdige kijk te bieden op dit boeiende onderwerp. Ga naar het bericht om het verslag te lezen!