drs. Hans Op ‘t Veld

Real Assets en Sustainable Finance

“Vastgoedbeleggingen zijn per definitie maatschappelijke beleggingen”

Het fellowship richt zich op de ontwikkelingen in de internationale institutionele beleggingsmarkt ten gevolge van de veranderende economische en maatschappelijke omgeving en stelt zich de volgende vragen:

  • Moeten we vastgoedbeleggingen langs meer assen dan rendement en risico gaan meten en wegen?
  • Is de beleggingstheorie toereikend in het alloceren naar en selecteren van beleggingen?

Het beleggingsbeleid van institutionele beleggers is aan verandering onderhevig door nieuwe inzichten, zowel op het gebied van beleggingsproduct als op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit leidt tot gedragsverandering, die gevolgen heeft voor de aard en compositie van (vastgoed)beleggingsportefeuilles en de wijze waarop deze presteren. Op een goede manier invulling kunnen geven aan de eisen die de markt én de maatschappij stellen aan ondernemingen en beleggers is onderwerp van studie.

De klassieke beleggingstheorie is nog steeds startpunt van analyse, maar de toepassing van theory of change en corporate governance, alsmede de rol, meting en structuur van impactbeleggingen krijgt een steeds belangrijker rol. Het begrijpen van de wijze waarop (vastgoed)beleggingen hierin een rol spelen en het adresseren van de invloed van deze factoren is cruciaal voor actoren om succesvol te zijn en te blijven in het veranderende speelveld. Doordat ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen zijn marktpartijen vaak onvoldoende voorbereid en ontbreekt het aan de noodzakelijke en diepgaande kennis om op een goede manier hiermee om te gaan. Door het bijdragen in onderwijs en onderzoek aan deze materie dragen we bij aan de kennis.