drs. Philip Koppels

Hoe digitalisering van de gebouwde omgeving kan bijdragen aan de circulaire transitie

Om de aarde leefbaar te houden, moeten we naar een circulaire en klimaatneutrale economie. Met het fellowship beoog ik via onderwijs en publicaties de mogelijkheden te schetsen die de digitalisering van de gebouwde omgeving biedt bij het circulair ontwerpen, vormgeven en beheren van de gebouwde omgeving.

Op gebouwniveau vergemakkelijken bouwwerkinformatiemodellen (BIM) circulair en modulair ontwerpen en borgen materiaalpaspoorten voor gebouwen hergebruik aan het einde van de levenscyclus. Digitale tweelingen helpen bij het mogelijk maken van duurzaam beheer in de gebruiksfase. Door ruimtelijke data uit geografische informatiesystemen (GIS) te koppelen aan materiaal- en energiestromen en de daaraan gerelateerde impact, kan circulaire gebiedsontwikkeling concreet worden vormgegeven.

Kortom, de digitalisering van de gebouwde omgeving biedt veel mogelijkheden om bij te dragen de circulaire transitie op allerlei schaalniveaus: gebouw, gebied, de hele stad en regio. Hoe we deze mogelijkheden benutten en vertalen in een circulaire gereedschapskist staat centraal in deze fellowship.

Profiel

Philip Koppels heeft een economische achtergrond en specialiseerde zich ooit in stedelijke economie. Bij TU Delft kwam hij uiteindelijk in de wereld van de Bouwkunde terecht, waar hij ruim vijftien jaar werkzaam was als docent en onderzoeker op het gebied van bouweconomie. Sinds april 2021 is Koppels weer terug bij zijn economische roots, nu als research fellow en senior programmacoördinator bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).