prof. dr. Ed Nozeman

Integriteit, de ziel van de vastgoedsector

Leidt concretisering van de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties binnen ondernemingen tot aantoonbare resultaten? Welke correctie- en preventiemechanismen met betrekking tot integriteit(sschendingen) blijken het meest effectief?

Het fellowship beoogt de professionaliteit van de vastgoedsector te versterken. Het besef van ethiek en integriteit is daarvan een onlosmakelijk onderdeel. Principle based-regels en -instrumenten dienen prioriteit te hebben boven rule-based. De eerstgenoemde regels bieden ruimte aan en beloning van initiatieven gericht op een betere leefomgeving naast continuïteit van de onderneming. De laatstgenoemde regels zorgen ervoor dat individuen noch organisaties door fraude en corruptie over de schreef gaan.

Onderzoekresultaten (“de output”) dragen via onderwijs, training en seminars bij aan de gewenste professionaliteit van de sector. Als gevolg daarvan (“de outcome”) verschuift de focus bij vastgoedondernemingen van – nu nog – externe en interne preventie- en correctiemechanismen, naar – in de komende jaren – concretisering van SDG’s in meetbare resultaten van vastgoedondernemingen. Alleen door samenwerking met de andere fellows en het werkveld komt het beoogde onderzoek van de grond. Voldoende support is een onmisbare conditie daarvoor.

Profiel

Nozeman heeft een geografisch-planologische achtergrond (RU Utrecht). Na een functie als onderzoeker-beleidsadviseur bij de gemeente Apeldoorn (1969-1973), was hij wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit (1973-1985), universitair hoofddocent aan de UvA (1985-1989) en manager Onderzoek en Strategie bij ING Real Estate Development (1989-2005). Hij werd in 2000 benoemd tot bijzonder hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de RUG en in 2004 tot gasthoogleraar aan de ASRE. Zijn publicaties betreffen zowel de effecten van de ontwikkeling van (niet-)commercieel vastgoed, de dynamiek binnen projectontwikkeling als de ethiek en integriteit in de vastgoedwereld. Hij is zelfstandig gevestigd consultant en lid van de raad van advies van de Vereniging Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (Vogon).

Publicaties

Edwin Buitelaar, Martijn van den Hurk, Ed Nozeman & Christine Oude Veldhuis (2022) Public Entrepreneurship in Private Land Markets: Contracting Dilemmas around Selling Amsterdam’s Major Prison, Planning Theory & Practice, 23:2, 248-264, DOI: 10.1080/14649357.2022.2034923

Edwin Buitelaar, Ed Nozeman & Christine Oude Veldhuis (2019) Evaluatie verkoopproces Bijlmerbajes, ASRE paper 2019-01, Amsterdam

Ed Nozeman (2017) De initiatieffase van het nieuwe ontwikkelen, ASRE paper 2017-03, Amsterdam

Mark van Duijn, Ed Nozeman & José Antonio Roodhof (2015) Huisvestingslasten en omzet van retailondernemingen in Nederland : een onderzoek naar de Occupancy Cost Ratio van retailondernemingen in Nederland, ASRE paper 2015-11, Amsterdam

Robert Mackaay & Ed Nozeman (2014) vastgoedontwikkelingsmarkt, ASRE paper 2014-09, Amsterdam

Nozeman, Ed. F. & Van der Vlist, Arno .J. (2014) European Commercial Metropolitan Real Estate

Markets, Springer Berlin, Heidelberg

Ed Nozeman (2012) Impactanalyse vastgoedinvesteringen ASRE paper 2012-17, Amsterdam

Ed Nozeman, Michael Langendoen & Wim van der Post (2012) Het Nederlandse winkellandschap in transitie; Actoren op een dynamisch speelveld; Sdu Uitgevers, Den Haag

Nozeman E.F & Fokkema J.H.. (2010) Handboek Projectontwikkeling, een veelzijdig vak in een dynamische omgeving; NEPROM, Reed Business, Doetinchem

Ed Nozeman (2008) Niet langer slim en handig; Binnenlands Bestuur 39, p 40-41

E.F. Nozeman (2008) Ethiek in vastgoed? Service Magazine, juli, p 19-21