Reporting on SDG’s

Gepubliceerd op:

Kwart vastgoedbedrijven omarmt duurzaamheidsdoelen van de VN

Ruim een kwart van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Europa heeft één of meer duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties opgenomen in zijn beleggingsstrategie. Dat blijkt uit onderzoek van docent en onderzoeker Hans op ‘t Veld van de ASRE.

Institutionele beleggers sturen meer en meer op het maatschappelijk rendement van hun beleggingen. Voor het volgen en meten van dit rendement gebruikt een groeiend aantal investeerders de zeventien zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, ofwel SDG’s) opgesteld door de VN. Vastgoedondernemingen richten zich nog in bescheiden mate op deze ontwikkelingsdoelen, hoewel dit de communicatie met beleggers en betrokkenen zou kunnen vereenvoudigen.

In een discussiestuk voor de ASRE onderzoekt docent en onderzoeker Hans op ‘t Veld het gebruik van de duurzame ontwikkelingsdoelen door 108 beursgenoteerde Europese vastgoedbedrijven. In hun jaarverslag over 2018 noemen 28 ondernemingen (ofwel 26 procent) dat zij één of meer SDG’s hebben opgenomen in hun beleggingsstrategie.

Grotere beleggers hanteren SDG’s
Op ‘t Veld constateert dat het vooral de grotere ondernemingen betreft. Bedrijven die SDG’s noemen zijn gemiddeld twee keer groter dan de ondernemingen die niet van SDG’s reppen. Opmerkelijk genoeg zijn bedrijven die door de aard van hun beleggingen een hoog maatschappelijk rendement realiseren – bijvoorbeeld met beleggingen in zorgvastgoed, sociale huurwoningen of studentenwoningen – juist ondervertegenwoordigd. Geen enkele van de tien ondernemingen die hierin beleggen rapporteert aan de hand van SDG’s.

Landen waarin de meeste beursgenoteerde vastgoedbeleggers SDG’s gebruiken zijn Frankrijk (67 procent), Zweden (vijftig procent) en Nederland en Zwitserland (beide veertig procent). Bezien naar vastgoedklasse zijn het vooral winkelbeleggers (66,7 procent) en kantoorbeleggers (de helft) die in hun verslagen SDG’s hanteren. Beleggers in bedrijfsruimten en beleggers met gemengde portefeuilles blijven hierbij duidelijk achter.

SDG ‘Duurzame stad’ is topscorer
De verwachting van het onderzoek was dat vastgoedondernemingen een selectie maken op de SDG’s waaraan de onderneming een duidelijke bijdrage kan leveren. De onderzochte bedrijven rapporteren over minimaal drie SDG’s. Eén onderneming neemt alle zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen op in het jaarverslag, maar dat suggereert volgens Op ‘t Veld vooral green washing, omdat het moeilijk is om op alle SDG’s te sturen. Met 26 keer het meest genoemd is SDG 11, ‘Duurzame steden en gemeenschappen’. Op nummer twee met 24 keer staat SDG 7, ‘Betaalbare en duurzame energie’. Nummer drie is SDG 13, ‘Klimaatactie’. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze drie SDG’s samen een populair cluster vormen onder vastgoedbeleggers. De SDG’s 7 en 13 zijn met elkaar verbonden via energiegebruik en koolstofdioxide-uitstoot. Topscorer SDG 11 maakt hier ook onderdeel van doordat een duurzame stad het gebruik van duurzame energie verondersteld.

Consistente meetmethode ontbreekt
Het opnemen van SDG’s in het jaarverslag zegt overigens nog niets over het meten en rapporteren van het gerealiseerde maatschappelijk rendement, stelt Op ‘t Veld. Geen van de ondernemingen meldt welke kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) worden gebruikt om het maatschappelijk rendement te meten. Daarvoor moeten nog consistente methoden worden ontwikkeld, constateert Op ‘t Veld.

Deel deze post: