Rob Alkema MSc aan ‘t woord

Gepubliceerd op:

De opleiding Asset Management voor Woningcorporaties behandelt het vastgoedsturingsproces en hoe je hiermee een bijdrage kunt leveren aan het verzakelijken en professionaliseren van vastgoedbeslissingen. Via deskundige en inspirerende sprekers werden wij meegenomen in het proces, de inhoud en de verandering die het op organisatorisch vlak te weeg kan brengen. 

Waarom koos ik voor deze studie?
Vanuit een bouwkundige en bedrijfskundige achtergrond in strategisch management ben ik mijn carrière begonnen als ontwikkelingsmanager binnen een commercieel ontwikkelaar. Gaandeweg is mijn werk verschoven van het begeleiden van investeringen in nieuwbouwprojecten naar het beheren van een vastgoedportefeuille. Binnen deltaWonen, mijn vorige werkgever, heb ik gezien op welke wijze een professionele vastgoedsturing een organisatie kan helpen richting te geven aan het realiseren van haar doelstellingen. Vanuit deze achtergrond en interesse heb ik voor de opleiding Asset Management voor Woningcorporaties gekozen.

Het maken van de casus in combinatie met de colleges was een zeer leerzame ervaring
De studietijd aan de ASRE heb ik als erg prettig ervaren, binnen de ASRE hangt een ontspannen en professionele sfeer. De groep medestudenten bestond uit een gemengde groep van professionals, waardoor de colleges interactief waren en er extra diepgang ontstond. Dit was erg leerzaam en gaf een verrijking aan de studie. Daarnaast was het erg interessant om binnen een aantal colleges kennis te maken met commerciële partijen en te zien op welke wijze zij hun vastgoedsturing inrichten en te leren welke parallellen er zijn. Naast de colleges werk je in een groep aan een casus. Hierbij word je blootgesteld aan de uitdagingen binnen het vak asset management. Het maken van de casus in combinatie met de colleges was een zeer leerzame ervaring.

Toekomstvisie
De opgedane kennis is zeer relevant en goed toepasbaar in mijn huidige baan. Ik wil mijzelf verder blijven ontwikkelen in het creëren en beheren van een gezonde vastgoedportefeuille waardoor mensen prettig wonen, werken en/of kunnen recreëren. Via de opleiding Asset Management voor Woningcorporaties heb ik weer een aantal bouwstenen gekregen om dit doel te bereiken, niet alleen de ‘harde’ bouwstenen, maar ook de ‘zachte’ zijde, het cement, waarmee je de organisatie en een cultuurverandering kunt vormgeven.

Asset Management voor Woningcorporaties is een opleiding met breedte en diepgang waardoor deze voor vele disciplines interessant is om te volgen. Wat mij betreft een aanrader!

Ik kijk terug op een leerzame, inspirerende en bovenal plezierige periode binnen de ASRE. Graag kom ik hier een keer terug voor een vervolgopleiding, mogelijk de MSRE of een promotieonderzoek.

Naam: Rob Alkema MSc
Leeftijd: 42
Functie: Adviseur Vastgoed

Ook geïnteresseerd in deze opleiding?
Lees meer over Asset Management voor Woningcorporaties.

 

Deel deze post: