Seniorenhuisvesting en Zorgvastgoed: urgentie in samenwerking

Gepubliceerd op:

De dubbele vergrijzing stelt Nederland voor een immense uitdaging. Seniorenhuisvesting en zorgvastgoed staan dan ook centraal in onze maatschappelijke agenda. Alle organisaties in de vastgoed- en zorgsector, klein of groot, krijgen te maken met de snel veranderende wooneisen en wensen senioren. Mede-oprichter en voorzitter Ron van Bloois van de internationale Senior Housing & Healthcare Association en docent aan de Amsterdam School of Real Estate benadrukt het belang van een multidisciplinaire benadering. Want niemand kan dit vraagstuk alleen oplossen en pasklare oplossingen bestaan niet. Wat betekent het voor jouw organisatie?

Dubbele vergrijzing en betaalbare gezondheidszorg

“Seniorenhuisvesting en zorgvastgoed spelen een sleutelrol in het toegankelijk en betaalbaar houden van onze gezondheidszorg. Onze bestaande voorraad zorgvastgoed moet worden aangepast, inclusieve wijken moeten worden herontwikkeld en dit alles moet betaalbaar blijven.”

Noodzaak voor multidisciplinaire samenwerking

“Dit is geen taak voor slechts één sector. Het vraagt om een gecoördineerde inspanning van alle betrokken partijen. Van zorginstellingen tot gemeenten, van corporaties tot beleggers, iedereen moet de handen ineenslaan om te komen tot de gewenste vernieuwing. En in deze veranderende dynamiek speelt vastgoed een cruciale rol. Voorheen behoorde zorg tot het publieke domein, maar nu is zorgvastgoed een essentiële asset geworden. Dit brengt niet alleen kansen, maar ook risico’s met zich mee, die alleen in samenwerking met alle ketenpartners kunnen worden aangepakt.”

De rol van vastgoedprofessionals

“Sterke vastgoedprofessionals met uitstekende vaardigheden in stakeholdermanagement zijn hierin onmisbaar. Hoewel een deel van de uitdaging bij de vastgoedprofessionals van zorginstellingen ligt – variërend van ouderenzorg tot jeugdzorg – verschuift door het beleid van ‘langer thuis wonen’ een substantieel deel van de huisvestingsvraag naar gemeenten, corporaties en marktpartijen als ontwikkelaars en beleggers. Die nauwe verwevenheid binnen de keten is essentieel. Er moet nu worden samengewerkt, van gebruiker tot vastgoedeigenaar, aan overstijgende belangen.”

Verdieping en versnelling

“De tijd dringt. Innovatie op het gebied van woon(zorg)concepten, financieringsvormen en samenwerkingsverbanden vindt overal plaats, in Nederland en de rest van Europa. Maar dragen deze innovaties werkelijk bij aan de organisatiekracht en betaalbaarheid van de sector? Verdere verdieping en versnelling zijn nodig, want de pijn van het tekort aan passende huisvesting en zorg begint al te voelen.”

Praktische toepassing van kennis

“De Master Challenge Seniorenhuisvesting & Zorgvastgoed biedt vastgoedprofessionals een unieke kans om over de grens van de eigen specialisatie te kijken en een diepgaand inzicht te verwerven in de complexiteit van dit vraagstuk. Door de onderlinge belangen en tegenstrijdigheden van stakeholders te leren doorgronden en te vertalen naar hun eigen werkomgeving, kunnen zij de opgedane kennis direct toepassen. Dit praktische aspect maakt de impact van de opleiding maximaal. De opzet van de Master Challenge, met zijn focus op de maatschappelijke opgave als vertrekpunt, biedt een perfecte balans tussen theoretische verdieping, praktijkexpertise en interactie met gastsprekers. De opleiding is feitelijk een ‘living lab’ voor deze real-time opgave.”

Uitdagingen en doelstellingen

“De uitdaging van deze Master Challenge ligt niet alleen in het vergaren van kennis, maar vooral in het creëren van vernieuwende samenwerkingen binnen een soms wat vastgeroest speelveld. We proberen op interactieve wijze te komen tot een open houding.  En we zoeken samen naar een gedragen beeld bij de urgentie om tot consensus te komen. Veel aandacht besteden we daarbij aan gedeelde belangen.”

Meld je nu aan

In vier interactieve studiedagen streven we naar het bereiken van ons doel: het uitwerken van een strategie voor seniorenhuisvesting en het vergemakkelijken van zorg binnen jouw organisatie. We beginnen met het verkennen van de laatste woonzorgvisies van gemeenten, gaan dan over naar praktische bedrijfscases, en eindigen met het opstellen van een strategie die nauw aansluit bij de behoeften van jouw organisatie.

De Master Challenge Seniorenhuisvesting en Zorgvastgoed begint op 6 juni 2024. Voor meer informatie en om deel te nemen, bezoek onze opleidingspagina en download de brochure of schrijf je direct in.

Master Challenge Seniorenhuisvesting en Zorgvastgoed

Deel deze post: