Sustainable Investment: vastgoed met maatschappelijke betekenis

Gepubliceerd op:

Vastgoedpartijen zoeken steeds meer naar manieren om de maatschappelijke betekenis van hun activiteiten in kaart te brengen. Niet langer is alleen het financiële rendement leidend, maar weegt de bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken ook mee in het bepalen van de strategie en de communicatie. “Vastgoed heeft immers bij uitstek impact”, zegt ASRE-docent en research fellow Hans op ’t Veld, bij pensioenbelegger PGGM verantwoordelijk voor “responsible investments” .

Sociale impact en duurzaamheid

“Sla een krant open, kijk of luister naar de media – bijna elk item gaat over sociale impact of duurzaamheid. Dit geldt zeker in de vastgoedwereld, denk aan de betaalbaarheid van woningen, de verdozing van het landschap of de stikstofproblemen. Daarnaast stellen toezichthouders steeds meer eisen. Nieuwe regelingen als SFDR, CSRD en de Europese taxonomie voor duurzame beleggingen dwingen professionals hun kennis te actualiseren.”

Nog 25 jaar tot koolstofneutraliteit

“Vastgoed heeft een lange levensduur. Vastgoedprofessionals bepalen hoe buurten en steden eruit zien. Als we dingen op lange termijn anders willen, moeten we nu die veranderingen in gang zetten. We hebben nog welgeteld 25 jaar om al ons vastgoed CO2– en energieneutraal te maken. Hoe we dat gaan doen is nog volstrekt onduidelijk. Dat maakt het disruptief. We moeten vooroplopen in het denken over de toekomst van de omgeving.”

Verantwoordelijkheid vastgoedbelegger

“Het denken over sustainable investments begint nu eigenlijk pas. Het omvat meer publiek-private samenwerking, een doorontwikkeling van flexibiliteit in gebouwen en daarnaast ook een andere invulling van de verantwoordelijkheid van vastgoedbeleggers. Een kernthema hierin is het schrappen van financiële relevantie als enige maatstaf. In plaats daarvan willen wij komen tot financiële én maatschappelijke maatstaven waarop vastgoedbeleggingen worden beoordeeld.”

Oplossingsrichtingen en mogelijke scenario’s

“Vastgoedprofessionals realiseren zich vaak niet dat we midden in een noodzakelijke transitie zitten. Een afwachtende houding is niet raadzaam. Sterker: het is een enorme kans om vernieuwend te zijn op dit terrein. Elke vastgoedorganisatie heeft deze kennis en vaardigheden nu nodig.”Tijdens een eerdere Master Challenge bleek het zeer nuttig de expertise van studenten en docenten samen te brengen in oplossingsrichtingen en mogelijke scenario’s. Co-creatie door studenten en docenten kreeg vorm. Hoewel het probleem te groot is om helemaal op te lossen, werd wel duidelijk welke stappen nodig zijn in deze transitie.

Holistische benadering op lange termijn

De uitdaging schuilt in het anders denken over de vastgoedmarkt en de rol van maatschappelijke vraagstukken bij het beleggen in en creëren van vastgoed. Dit vergt een holistische benadering voor de lange termijn. Dit is een uitdaging op zich. Deze master challenge is een succes als we komen tot een gedeelde visie hoe we de uitdagingen van sustainable investments kunnen adresseren, ieder vanuit zijn of haar rol.”

De Master Challenge start 4 september

De Master Challenge Sustainable Investment richt zich op de kansen die de aandacht voor sustainable investment biedt voor innovatieve strategieën en samenwerking tussen vastgoedpartijen en hoe beleggers hierover kunnen communiceren met hun ‘stakeholders’, voor wie de beleggingen uiteindelijk gedaan worden. De Master Challenge start op 4 september 2024. Voor meer informatie en om deel te nemen, ga naar de opleidingspagina en download de brochure of schrijf je direct in.

Sustainable Investment

Deel deze post: