HR-inspiratiemiddag: Werkgeluk

Gepubliceerd op:

Op de HR-inspiratiemiddag ‘Werkgeluk in de Vastgoedsector’, georganiseerd door de ASRE, deelde werkgeluk-goeroe Maartje Wolff, oprichter van Happy Office, haar waardevolle inzichten over het belang van een positieve werkcultuur en de invloed ervan op werkgeluk. De aanwezige HR-professionals deden inspiratie op en deelden ervaringen en tips.

Culture eats Strategy for Business

Maartje Wolff opent de bijeenkomst met de krachtige boodschap: “Culture eats strategy for breakfast.” waarmee ze benadrukt dat zelfs de beste plannen en strategieën ten onder gaan als de heersende cultuur niet ondersteunend is. “Werkcultuur de sleutel is tot werkgeluk en het creëren van een positieve werkcultuur vormt de basis vormt voor positieve veranderingen in een organisatie.”  Ze illustreert dit met een boeiende video van een gedragsexperiment, waarbij mensen onbewust elkaars gedrag imiteren, om te benadrukken dat cultuur vaak wordt gevormd door imitatie. Dit benadrukt het belang van bewust gedrag in organisaties en hoe dit gedrag leidt tot de vorming van de heersende cultuur.

HR-inspiratiemiddag: Werkgeluk

Werkgeluk en Werkcultuur: Impact en Definities

Maartje benadrukt het belang van werkgeluk en de invloed van de werkcultuur daarop. De hoogste cijfers voor werkgeluk en werkplezier worden beïnvloed door de heersende cultuur op het werk. Het sturen en verbeteren van deze cultuur heeft de meeste duurzame impact en is cruciaal, gezien de aanzienlijke tijd die mensen op het werk doorbrengen. “Werkgeluk heeft niet alleen invloed op individuen, maar ook op gezondheid, levensduur en succes. Gelukkige mensen presteren beter, zijn meer betrokken, creatiever, ervaren minder stress, werken beter samen, zijn productiever en zorgen voor tevreden klanten.”

Geluksmomenten op werk

De HR-professionals wordt gevraagd om na te denken over hun meest positieve werkervaringen en wat hen precies gelukkig maakt op de werkvloer. De energie begint te stromen, en deelnemers krijgen een glimlach op hun gezicht als ze hun voorbeelden delen. De antwoorden variëren opvallend, met de nadruk op samenwerking, het bereiken van doelen, erkenning, plezier, altruïsme, vrijheid, en vertrouwen als centrale elementen. Maartje vertelt dat het begrip werkgeluk in de wetenschap en organisaties verschillende definities heeft gekregen, en dat diverse termen worden gebruikt om het te beschrijven.

HR-inspiratiemiddag Werkgeluk Maartje

De Vier Pijlers van Werkgeluk

In haar inspirerende presentatie identificeert Maartje de kern van werkgeluk aan de hand van vier pijlers: Purpose, People, Process, en Positivity. Ze illustreert deze pijlers met concrete voorbeelden om de bevordering van werkgeluk tastbaar te maken.

  • Purpose (Doel): Maartje benadrukt de cruciale rol van Purpose en moedigt organisaties aan om een manifest te creëren. Dit manifest reflecteert op het doel van de organisatie, haar bijdrage aan de samenleving, en de kernwaarden, die vervolgens worden vertaald naar concreet gedrag.
  • People (Verbinding): De tweede pijler, gericht op verbinding, wordt zorgvuldig belicht. Maartje onderstreept het belang van een inclusieve cultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn, gewaardeerd worden, en zich psychologisch veilig voelen. Bewust omgaan met complimenten wordt benadrukt, met voorbeelden zoals complimentenmuren die de waarde van erkenning onderstrepen.
  • Progress (Resultaat): De derde pijler, Progress, staat in het teken van voortgang in betekenisvol werk. Maartje beklemtoont het vieren van successen, zelfs kleine mijlpalen, en het bieden van erkenning voor persoonlijke groei als sleutelelementen voor een positieve werkcultuur.
  • Positivity (Positiviteit): Tot slot wordt de pijler van Positivity benaderd, waarbij de nadruk ligt op het dagelijkse welzijn en de energie die medewerkers uit hun werk halen. Maartje waarschuwt tegen oppervlakkige benaderingen, zoals tafeltennistafels, en legt de nadruk op het feit dat plezier voortkomt uit een positieve werkomgeving en zinvol werk.

Complimentenkaart HR-inspiratiemiddag 2023

Werkgeluk in de vastgoedsector

Maartje vraagt het publiek naar hun mening over werkgeluk in hun sector en organisatie. Verschillende HR-professionals delen hun ervaringen. Een persoon merkt op dat stress van het management zich doorzet naar werknemers. Een ander benoemt de toegenomen autonomie tijdens Corona als positief voor werkgeluk maar wijst op de uitdagingen voor verbinding. Er wordt besproken hoe veranderingen in werkgewoonten impact hebben op werkgeluk en hoe organisaties hiermee omgaan. Een interessante discussie ontstaat over ‘cultuurdragers’, mensen die de cultuur op een bepaalde manier belichamen. “In elke organisatie zijn er mensen die expliciet of impliciet de cultuur ademen,” merkt Maartje op. Ze benadrukt het belang van bewust kijken naar deze cultuurdragers en het sturen van de cultuur in plaats van deze te laten ontstaan.

De Uitdaging van Thuiswerken

Een ander punt dat naar voren komt, is de uitdaging van thuiswerken. “Het is alsof je in het luchtledige werkt,” zegt een deelnemer. Maartje erkent dat fysieke nabijheid de interactie vergemakkelijkt, maar benadrukt dat met sterke waarden en gedrag, een positieve cultuur ook op afstand kan werken.

Tips voor een positieve werkcultuur

Maartje benadrukt dat cultuur constant verandert, en hoewel het niet gemakkelijk is, kun je er wel invloed op uitoefenen. Ze vergelijkt het proces met het creëren van een tuin: zonder inmenging groeit er van alles, maar gerichte inspanningen kunnen iets moois tot stand brengen. Het belangrijkste is om kleine stapjes te nemen, te experimenteren, te bouwen op successen en te stoppen met wat niet werkt. Een positieve werkcultuur komt voort uit het laten floreren van mensen op het werk.

Reflectie en samenwerking

Dan gaan de hr-professionals in groepen aan de slag.  Ze reflecteren op bestaande werkwijzen en ontdekken kansen voor verbetering op het gebied van gedrag, structuur, processen, rituelen, praktijken, en werkgeluk. Hierbij worden rijke ervaringen gedeeld. De groepen verkennen manieren om betrokkenheid te cultiveren, met een focus op het delen van resultaten en het creëren van een positieve werkomgeving. Er ontstaat een levendige uitwisseling over het optimaliseren van onboardingprocessen voor nieuwe teamleden, waarbij een naadloze integratie en betrokkenheid centraal staan. Ook wordt dieper ingegaan op het belang van regelmatige bijeenkomsten en informele borrels, waarbij deelnemers hun ervaringen delen over hoe deze bijdragen aan teambuilding en een versterkte werkcultuur. Een cruciale discussie draait om de verbinding met de purpose van de organisatie. Maartje benadrukt het wezenlijke verband, en de groepen reflecteren op de directe bijdragen van activiteiten en initiatieven aan de overkoepelende doelen en waarden van de organisatie.

Groepsdiscussie HR-Inspiratiemiddag 2023

Maak concrete stappen

Maartje sluit de workshop en moedigt alle deelnemers aan tot het zetten van concrete stappen, waaronder het selecteren van ideeën met maximale impact en gemakkelijke uitvoering. “Een positieve werkcultuur ontstaat niet vanzelf, maar door bewuste inspanningen.”  Ze sluit af met een krachtige boodschap over de noodzaak van daadwerkelijke implementatie van besproken ideeën, waarbij wordt benadrukt dat wensen, hopen en dromen alleen niet genoeg zijn; actie is van cruciaal belang voor tastbare verandering en verbetering.

Deel deze post: