Groeien dankzij Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl 

Gepubliceerd op:

WoningBouwersNL is al 90 jaar een vereniging van woningbouwspecialisten. Naast het doen van onderzoek en het organiseren en initiëren van kennisuitwisseling met leden, partners, overheden en de media, ontwikkelde WoningBouwersNL in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate de Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl.

Nieuwe stijl voor de ontwikkelaar van morgen

Brochure Opleiding Projectontwikkeling Niuewe StijlDe opleiding van WoningbouwersNL is ontworpen om een breed scala aan vaardigheden en expertise te bieden, die nodig zijn om als vastgoedprofessional succesvol te opereren in de woningbouwsector. Het is een uitgebreid programma dat zich richt op het versterken van zowel technische als leidinggevende vaardigheden, waardoor professionals kunnen uitblinken in hun vakgebied.

“Het projectontwikkelingsvak is continu in beweging. We zorgen dat je een completere vastgoedprofessional wordt met meer inhoudelijke vakkennis, strategisch inzicht en meer oog voor je collega’s, partners en concurrent,” aldus Anneloes van der Woude, manager programmering & kennisontwikkeling van WoningbouwersNL. “We hebben er bewust voor gekozen om hier ruim de tijd voor te nemen zodat het leren goed te combineren is met je werk en je vanuit de dagelijkse praktijk betere vragen kunt stellen.”

Download de brochure Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl

Een unieke mix van vakken en vaardigheden

Wat de Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl uniek maakt, is de integratie van verschillende disciplines. Het omvat een verscheidenheid aan thema’s, waaronder woningontwikkeling, vastgoedrekenen, werken met big data en AI en persoonlijk leiderschap.

Anneloes: “Bij de programmering volgen we de actualiteit en trends. We hebben 6-7 vaste vakken zoals vastgoedfinanciering en vastgoedrecht, die de basis vormen van de opleiding.  Deze vullen we aan met onderwerpen die we van belang vinden en die oplossingsrichtingen bieden voor actuele en urgente vragen. Bijvoorbeeld welke impact klimaatverandering heeft op het wonen en bouwen in Nederland en hoe er meer circulariteit aan het bouwproces kan worden toegevoegd. Door deze multidisciplinaire aanpak ontwikkelen onze deelnemers brede kennis en groeien ze uit tot allround professionals die in staat zijn om complexe uitdagingen aan te pakken.”

Samenwerking met de ASRE

De Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl is ontwikkeld in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate. Anneloes zegt hierover het volgende: “De samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate voegt een extra dimensie toe aan deze opleiding.

De ASRE staat bekend om haar toonaangevende expertise op het gebied van vastgoed en biedt onze studenten een uitgelezen kans om te profiteren van haar uitgebreide kennis en netwerk. Onze deelnemers krijgen les van wetenschappers bij universiteiten en experts uit de praktijk. De vakken die de ASRE aanbiedt, passen goed in het totaalprogramma dat we onze studenten willen bieden. We letten op volgorde en balans in ons aanbod: Omdat de ASRE veelal focust op complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, richten wij onze casuïstiek op nieuwbouwprojecten aan de rand van de stad en buiten de Randstad.”

Optimale studieroute voor de deelnemers

Stephanie Morssinkhof, manager ASRE online, vult aan: “Samen met WoningbouwersNL hebben we de optimale studieroute voor de deelnemers gevonden, met focus op de inhoud en praktische studeerbaarheid. In het programma verwerkten we Recht bij Vastgoedontwikkeling, Vastgoedrekenen en Vastgoedfinanciering. Dit zijn de zogenaamde online blended courses, waarin online studiemateriaal wordt gecombineerd met een afsluitende plenaire bijeenkomst bij de ASRE. Een bijeenkomst met veel casuïstiek, interactie en praktische toepassing.”

Stephanie gaat verder: “Naast deze blended courses zijn er de Executive Education-opleidingen Locatieontwikkeling & Grondexploitatie en een verdieping op Vastgoedrekenen. Bij deze laatste twee opleidingen volgen deelnemers eenmaal per week college op onze locatie in Amsterdam. De opleidingen en de plenaire sessies bieden de deelnemers een sterk netwerk binnen de vastgoedsector waar ze in hun latere carrière op terug kunnen vallen.”

Creëer balans tussen je werk en privéleven

Het opleidingstraject voor de Opleding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl bestaat uit 11 programmaonderdelen en beslaat ongeveer anderhalf jaar. Deelnemers beginnen met een startdag waarbij de stand van zaken op de woningmarkt wordt behandeld. Vervolgens bepaalt de deelnemer zoveel mogelijk zijn of haar eigen leerroute. Aan het einde van het opleidingstraject krijgt de student een schrijfopdracht waarmee de communicatieve vaardigheden door een deskundige jury worden getoetst. Anneloes: “Wat veel deelnemers waarderen, is dat ze zelf de regie hebben qua tempo van studeren. En dat is belangrijk; deelnemers hebben vaak ook een drukke baan en een intensief privéleven. En niet te vergeten: leren moet ook leuk zijn en energie geven!”

Voor wie is de Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl?

De Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl bedient een brede doelgroep. Anneloes: “We zien veel projectontwikkelaars, maar ook planvoorbereiders, ontwikkelmanagers en planontwikkelaars zijn van harte welkom. Hoe diverser de groep, hoe meer de deelnemers van elkaars inzichten en de discussies leren. Deelnemers komen vanuit ontwikkel- en bouwbedrijven, beleggers en corporaties, en de meerwaarde zien we terug in de interactie van de praktijkgerichte opdrachten. Wat alle deelnemers wel (eruit) met elkaar gemeen hebben is dat het ambitieuze professionals zijn die een sprong voorwaarts willen maken in de woningbouwsector.”

Ontwikkel jezelf. Kies voor de Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl.

Op vrijdag 11 oktober 2024 start een nieuwe lichting vastgoedprofessionals aan de WoningBouwersNL Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl 2024 – 2025. Meld je direct aan of download de brochure.

Deel deze post: