De ASRE is 35 jaar hét vastgoedinstituut van Nederland

Gepubliceerd op:

ASRE levert al 35 jaar professionals in vastgoedDe ASRE is al 35 jaar hét vastgoedinstituut van Nederland. Dat wordt gevierd, zegt de kersverse algemeen directeur Arno van der Vlist. Naast zijn directeurschap is Arno hoogleraar vastgoedeconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In september 2024 is het zo ver: de ASRE bestaat dan precies 35 jaar. Het instituut voor Vastgoedkunde ging in 1989 van start als antwoord op de economische crisis halverwege de jaren tachtig, die tot een uitstroom leidde van jonge medewerkers in de bouw- en vastgoedsector. Vijftien jaar later ontstond daardoor een tekort aan deskundige opvolgers in de directiekamers. De Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde ging onder de vleugels van de Universiteit van Amsterdam van start. In 2002 kreeg de stichting zijn huidige naam: Amsterdam School of Real Estate als zelfstandig opleidingsinstituut.

Nu 35 jaar later biedt het de vastgoedsector oplossingsrichtingen voor belangrijke maatschappelijke opgaven. De vastgoedsector biedt oplossingen voor langetermijnvraagstukken als de huisvesting en betaalbaarheid van woningen, het omgaan met vergrijzing en zorg, het voorzien in ontwikkellocaties voor nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving.

“Institutionele beleggers als verzekeringsmaatschappijen
en pensioenfondsen tonen steeds vaker hoe vastgoedbeleggingen bijdragen aan lokale maatschappelijke doelen”, zegt Van der Vlist.
Vraagstukken zijn er zeker ook. De vastgoedsector staat immers niet op zichzelf. “Globalisering van kapitaalstromen maakt de Nederlandse vastgoedmarkt gevoelig voor ontwikkelingen elders. De plotselinge stijging van de rente beperkt beleggings- en ontwikkelingsactiviteiten in woningen, kantoren, winkels en logistiek. En het tekort aan ontwikkellocaties zet beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen onder druk en dat terwijl gemeenten steeds vaker taken van het Rijk krijgen opgedragen. Daarbij raken vraagstukken meerdere disciplines en beleidsafdelingen.”

Solide vastgoedkennis
Voor een passend antwoord op deze maatschappelijke vraagstukken is inzicht in de opgave en de in elkaar grijpende mechanismen in de vastgoedsector een voorwaarde. Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer. “De oplossing ligt in de eerste plaats in een heldere probleemschets en vraagstelling. Aan de hand van solide kennis van de vastgoedsector kunnen vraagstukken worden ontleed, om vervolgens gerichte maatregelen te kunnen voorstellen.”

De ASRE biedt een breed scala aan opleidingen die deze skills bijbrengen. Naast korte, functiegerichte opleidingen als ASRE Online en Executive Education, biedt de ASRE NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen in vastgoed.

MSRE en MRE als ‘licence to operate’
Vastgoedprofessionals met enkele jaren werkervaring biedt de ASRE een internationaal erkende licence to operate: de gespecialiseerde MSRE (Master of Science in Real Estate) of generalistische MRE (Master of Real Estate). Voor deelnemers aan de MSRE-opleidingen biedt de ASRE drie specialisaties: Gebieds- en vastgoedontwikkeling, Real Estate Analytics of Vastgoedbeleggen. De MRE richt zich op leiderschap en strategische vraagstukken.
“De ASRE-ervaring is gebaseerd op intervisie en ketenintegratie waarbij studenten in contact komen met medestudenten uit andere delen van de vastgoed-sector. Zo leren studenten niet alleen van topdocenten uit de wetenschap en de praktijk, maar ook van elkaar. Binnen elke opleiding komen studenten met vakgenoten uit andere organisaties en sectoren binnen het vastgoed samen om gemeenschappelijk aan vraagstukken te werken.”

Studieroutes voor organisaties
De ASRE biedt organisaties de mogelijkheid voor hun medewerkers specifieke studieroutes op te stellen. Zulke routes zijn er bijvoorbeeld voor de gemeenten verenigd in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) of de aankomende taxateurs die willen instromen in het meester-gezeltraject van het NRVT. De ASRE kan hiermee elke organisatie helpen die zijn medewerkers wil voorbereiden op een verschuiving in taken, een nieuwe strategische koers of andere nieuwe ontwikkelingen.
Voor individuele vastgoedprofessionals staat studieadviseur Lot Slatman klaar als zij zich willen voorbereiden op een volgende carrièrestap. “Zij helpt studenten hun studieplan af te stemmen op de loopbaanpaden die vastgoedprofessionals voor zichzelf zien. Door het complete aanbod van opleidingen voor verschillende momenten in de carrière ziet de ASRE ook steeds meer studenten terugkeren naar het pand aan het Amsterdamse IJ.”

Kennisontwikkeling en Industry seminars
Research fellows ASREDe ASRE werkt als opleidingsinstituut aan kennisontwikkeling en vertaling daarvan voor de praktijk. In samenwerking met de wetenschap doen de ASRE-research fellows onderzoek naar nieuwe kennisgebieden binnen de vastgoedsector als vastgoed als dienst, digitale transformatie in de vastgoedsector en maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook organiseert de ASRE zogeheten Industry-seminars waarin met deskundigen uit de sector en de wetenschap over nieuwe ontwikkelingen wordt gesproken. “Deze onderwerpen keren ook terug in zogeheten Master Challenges, waarin masterstudenten en -alumni van de ASRE met docenten en elkaar de grenzen van de bestaande kennis over disruptieve ontwikkelingen met elkaar verkennen en proberen te verleggen.”

Meer over Arno weten?
Persbericht: Arno van der Vlist is de nieuwe directeur van ASRE
Vastgoedbibliotheek: wetenschappelijke publicaties van Arno van der Vlist

Deel deze post: