ASRE vernieuwt delen masteropleidingen

Gepubliceerd op:

Antwerpen en Parijs als nieuwe bestemmingen van studiereizen en de traditionele scriptie die wordt vervangen door het company research paper. Studieadviseur Nynke Wagenaar blikt terug op enkele vernieuwingen in het nieuwe studiejaar.

Hoe is de start van het nieuwe studiejaar verlopen?
“Goed, iedereen is blij dat er weer fysiek onderwijs kan worden gevolgd aan de ASRE. We hebben zelfs de kennismakingsdagen kunnen afsluiten met een borrel, met natuurlijk iedereen op een gepaste afstand van elkaar. Studenten uit de nieuwe MRE-groep leerden elkaar beter kennen tijdens een instructie Capoeira, een vecht-dans uit Brazilië met Afrikaanse roots. Eerst leerden de studenten de bewegingen, later mochten zij de bijbehorende instrumenten bespelen. Alle studenten werden de eerste week onthaald met een rode loper, die voor de ingang van het ASRE-gebouw was uitgelegd.”

Hoe is het nu, met de aangescherpte coronamaatregelen?
“De ASRE had al besloten de afstandsregels en de plexiglazen schermen in de collegezalen te behouden. De enige aanvullende maatregel die wij weer moesten invoeren is het mondkapje bij verplaatsing door de algemene ruimte. Onze groepen waren toch al nooit groter dan dertig personen. In onze virtuele collegezalen kunnen mensen die bijvoorbeeld door quarantaine noodgedwongen thuiszitten moeiteloos meedoen.”

Wat is er nieuw in de masters?
“Bij de Master of Real Estate is het vak Strategisch management ingrijpend vernieuwd en kreeg een nieuwe hoofddocent, hoogleraar Strategie, Innovatie & Verandering Edward Huizenga van de Universiteit van Maastricht. Aan het vernieuwde vak is ook de zogeheten boardroom challenge gekoppeld, waarin studenten in een korte tijd een disruptieve ontwikkeling in de vastgoedsector onderzoeken en het resultaat in een boardroom setting presenteren. Effectief leiderschap maakt een steeds belangrijker deel uit van de MRE-opleiding, waardoor deze steeds meer weg heeft van een MBA.”

“Het nieuwe onderdeel van de MSRE-opleiding, de Master Challenge, is door studenten goed ontvangen. Deelnemers zijn enthousiast. De Challenges zijn ook opengesteld voor MSRE- en MRE-alumni. Het draait om visievorming, samen nadenken en conclusies trekken uit disruptieve ontwikkelingen als de energietransitie, real assets of de duurzame stad. In januari starten wij met een volledig nieuwe Master Challenge: PropTech Strategy, onder andere over smart buildings. En positieve geluiden hoor ik ook over het nieuwe specialisatievak Real Estate Analytics. Iedereen ziet de meerwaarde van datadriven decision making, waarvoor dit vak opleidt.”

“Het wegvallen van de reisbeperkingen werd door studenten benut om verschillende studiereizen te maken. De opleiding Gebieds- en vastgoedontwikkeling reisde af naar de Technische Universität in Berlijn, studenten van Real Estate Analytics volgden colleges en legden bedrijfsbezoeken af in Antwerpen in samenwerking de Hogeschool Gent. De 1e- en 3e-jaars studenten van de MRE-opleiding reisden af naar Parijs.”

Ik hoorde iets over een company research paper?
“Ja, de traditionele scriptie over een vastgoedgerelateerd vraagstuk, zoals die nog voor de MSRE wordt geschreven, is in de MRE vervangen door een research paper waarin research-based onderzoek wordt gecombineerd met een toegepast strategisch organisatievraagstuk. Het gekozen onderwerp wordt afgestemd met de werkgever, zodat die de uitkomst in zijn bedrijfsvoering kan gebruiken. Daarmee krijgt de werkgever een mooi onderzoek naar de eigen organisatie, inclusief adviezen en een academische onderbouwing, mét daarbij de kennis van de betrokken docenten als cadeautje.

Ben je na een masteropleiding eigenlijk uitgeleerd?
“Nee hoor. Het hele aanbod van de ASRE is voor masteralumni interessant, zoals de Executive Education-opleidingen. Als je de MRE hebt gedaan zou je een specialisatievak van de MSRE kunnen kiezen. Wil je meer met data, dan kun je Real Estate Analytics kiezen. Ook de Master Challenges uit de MSRE zijn opengesteld voor masteralumni. Dat zijn korte, intensieve trajecten waarin je nieuwe kennis opdoet over disruptieve ontwikkelingen in de vastgoedsector als real assets of de energietransitie. Alumni die zo’n challenge hebben gevolgd, zijn enthousiast over deze nieuwe opleidingsvorm.”

Zijn er verder nog ontwikkelingen?
“Ja, wij zijn druk met het ontwikkelen van op maat gesneden opleidingstrajecten binnen Executive Education en ASRE online. Deze bieden we aan in samenwerking met brancheorganisaties als Woningbouwers.NL, NRVT of de gemeenten verenigd in de Metropool Regio Amsterdam. In de toekomst willen we dit verder uitbreiden.”

Waarin schuilt de kracht van de vastgoedopleidingen van de ASRE?
“Onze studenten en docenten. Elke student neemt zijn eigen kennis mee uit diverse vooropleidingen en beroepservaring, wat leidt tot kennisoverdracht tussen studenten. In het docentencorps combineren wij universitaire en praktijkdocenten, die theorie en praktijk samenbrengen. Zo slaan wij in de opleidingen een brug tussen theorie en praktijk.”

Vrijblijvend op gesprek
Overweeg je een Master-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate? Ga vrijblijvend in gesprek met onze studieadviseur Nynke Wagenaar of een van onze programmamanagers. Je krijgt een persoonlijk advies over je opleidingskeuze of over het financieren van de opleiding. Ook kun je jouw ideeën bespreken en je vragen voorleggen. Nynke Wagenaar is bereikbaar op n.wagenaar@asre.nl of 06 39112941.

Deel deze post: