Effect van bouwjaar op prijsontwikkeling commercieel vastgoed

Onderzoek - woensdag, 21 november 2018

Effect van bouwjaar op prijsontwikkeling commercieel vastgoed

Door Onderzoeker

Commercieel vastgoed is onderhevig aan verouderingsprocessen als gevolg van fysieke slijtage en als gevolg van het verlies aan functionaliteit (economische veroudering). Dit heeft effect op de prijs: over het algemeen is het zo dat de prijzen van kantoren, winkels en bedrijfsruimten dalen naar mate deze ouder worden. Voorliggend onderzoek laat echter zien dat die samenhang tussen leeftijd en prijsontwikkeling niet symmetrisch en niet lineair is. Zo zijn er verschillen tussen segmenten: kantoren verliezen meer in waarde naarmate de leeftijd toeneemt dan winkels en bedrijfsruimten. Kortom, het effect is niet gelijk (symmetrisch) voor elk vastgoedsegment. De relatie tussen leeftijd en prijs is eveneens niet lineair omdat vastgoed uit sommige bouwperioden juist in waarde toeneemt bij een toename in leeftijd. Dit noemen we vintage-effecten. Dit effect zien we vooral bij bedrijfsvastgoed van voor 1920 en kantoren uit de periode 1921-1944. Een aanvullende analyse van veroudering van Amsterdams commercieel vastgoed laat zien dat vooral verschillen in bouwstijl (meer dan de leeftijd) verantwoordelijk zijn voor verschillen in verouderingseffecten.

Dit onderzoek is in samenspraak met NVM Business tot stand gekomen. De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor bedrijfsmakelaars en taxateurs. Het onderzoek laat namelijk zien dat het effect van leeftijd en bouwjaar (en bouwstijl) gedifferentieerd bekeken en gewaardeerd moet worden.

Key points
Veroudering (fysiek en economisch) van vastgoed heeft effect op de prijsontwikkeling.

Het effect is niet lineair; er zijn verschillen naar bouwperiode. Daar waar naoorlogs vastgoed juist in waarde afneemt naarmate het ouder wordt, zien we bij vooroorlogs vastgoed gemiddeld genomen het omgekeerde. Een toename van de leeftijd levert dan juist een positieve prijsontwikkeling op. Dit kan duiden op een zogenoemd vintage-effect.

Het verouderingseffect is niet symmetrisch; er zijn verschillen tussen de vastgoedsegmenten (kantoren, winkels en bedrijfsruimten).

Or Levkovich, Jan Rouwendal en Edwin Buitelaar


Lees het paper.